TÍNH ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT
Các em nhập thông tin điểm các môn học vào các ô tương ứng dưới đây.
Sau đó click chọn kết quả để theo xem kết quả học bạ THPT của mình.
LỚP 10
LỚP 11
HỌC KỲ 1 LỚP 12
KẾT QUẢ
Đăng ký nhận tư vấn

Phòng tuyển sinh và truyền thông

  • Phòng 103, nhà A2 - Trường Đại học Phenikaa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội.
  • 024 6291 8118 - Hotline tuyển sinh: 094 651 1010
  • Phenikaa-uni.edu.vn
  • Facebook.com/daihocphenikaa.

Copyright ©2020 ITC, PHENIKAA University. All Rights Reserved

Đang thực hiện...